Ông Phạm Khôi Nguyên – Trưởng ban kiểm soát Vinhomes là ai?

Ông Phạm Khôi Nguyên là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 5/03/1990 tại...

Ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc CTCP Vinhomes

Ông Nguyễn Đức Quang là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 02/10/1983 tại...

Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup

Ông Phạm Văn Khương là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 21/06/1959 tại...

Cựu Tổng Giám đốc Vinhomes Phạm Thiếu Hoa – Tân Chủ tịch Vinhomes là ai?

Ông Phạm Thiếu Hoa là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 06/11/1963 tại...

Bà Lưu Thị Ánh Xuân – Tổng Giám đốc Vinhomes

Bà Lưu Thị Ánh Xuân là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 04/04/1970...

Ông Nguyễn Văn Trai – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Ông Nguyễn Văn Trai là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 31/07/1959 tại...

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Bà Cao Thị Hà An là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 10/09/1968...

Bà Đào Thị Thiên Hương – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young Vietnam

Bà Đào Thị Thiên Hương là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 14/03/1978...

Bà Phí Thị Thục Nga – Phó Tổng Giám đốc Vinhomes

Bà Phí Thị Thục Nga là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 28/08/1967...

DMCA.com Protection Status
error: Bản quyền thuộc Adautu.com