Ông Lê Quang Minh – Tổng Giám đốc Khang Điền là ai?

Ông Lê Quang Minh là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 27/07/1975 tại...

Bà Ngô Thị Mai Chi – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Điền

Bà Ngô Thị Mai Chi là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 24/09/1978...

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thành viên HĐQT Tập đoàn Khang Điền

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 11/12/1960...

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên HĐQT Tập đoàn Khang Điền

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 19/02/1980...

Ông Trương Minh Duy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Điền

Ông Trương Minh Duy là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 02/01/1973 tại...

Ông Bùi Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Khang Điền

Ông Bùi Quang Huy là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 29/09/1984. Ông...

DMCA.com Protection Status
error: Bản quyền thuộc Adautu.com