Ông Lai Voon Hon – Tổng Giám đốc Tập đoàn Ireka Malaysia là ai?

Ông Lai Voon Hon là một doanh nhân người Malaysia sinh ngày 14/11/1964 tại Mỹ....

Ông Chad Ryan Ovel – Tổng Giám đốc đa tài của Mekong Capital

Ông Chad Ryan Ovel là một doanh nhân người Mỹ sinh ngày 12/07/1974 tại tiểu...

Ông Linson Lim Soon Kooi – Chủ tịch Keppel Land Vietnam

Ông Linson Lim Soon Kooi là một doanh nhân người Malaysia gốc Hoa sinh ngày...

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long

Ông Nguyễn Thanh Sơn là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 28/09/1973 tại...

Ông Chu Chee Kwang – Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long

Ông Chu Chee Kwang là một doanh nhân người Malaysia sinh ngày 06/08/1960 tại Malaysian....

Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Long

Ông Trần Thanh Phong là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 22/02/1966 tại...

Nguyễn Xuân Quang – nhà sáng lập “con rồng phương Nam” là ai?

Ông Nguyễn Xuân Quang là một doanh nhân người Việt Nam sinh ngày 20/05/1960 tại...

DMCA.com Protection Status
error: Bản quyền thuộc Adautu.com